Return to Muharram

2016- 1438 Hijri

JAUNPUR MUHARRAM 2016

{1438 HIJRI}

 

 

2 MUHARRAM

 

 
 

4 MUHARRAM

 
 

6 MUHARRAM
 

7 MUHARRAM

 

 
 

 

8 MUHARRAM

 
 

9 MUHARRAM — Azan-e- Ali Akbar A.s

 
 

10 MUHARRAM

 
 

 

11 MUHARRAM

 

 
 

 

 

20 MUHARRAM

{TABOOT-E- 18 BANI HASHIM}

 

 
 

 

 

 

25 MUHARRAM

{Bazar Bhua Near Islam Chauk Jaunpur}